Tietosuojakäytäntö - Integritetspolicy

Yrityksen tiedot - Företagsinformation

Nimi - Namn: Loviisan kaupunki - Lovisa stad
Yksikkö - Enhet: Sivistys- ja hyvinvointikeskus -
Koulutuspalvelut - Utbildningstjänster
Osoite - Adress: Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa - Lovisa

sähk. kaupunki@loviisa.fi

Web https://loviisa.fi

Yhteystiedot https://loviisa.fi/yhteystiedot


Tietojen käyttö - Användning av uppgifter

Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin - Uppgifterna används för följande ändamål:
 • Jotta voimme tarjota ja kehittää palvelua - För att kunna erbjuda och utveckla tjänsten
 • Tietojen jakaminen - Delning av uppgifter

  Tietoja jaetaan kolmansille osapuolille tarpeen mukaan palvelun tarjoamiseksi ja parantamiseksi. Tämä sisältää Firebase-tietokantapalvelut tiedon tallennukseen ja Netlify-palvelut verkkosivuston isännöintiin. Nämä palveluntarjoajat noudattavat voimassa olevia tietosuojalakeja.

  Uppgifter delas med tredje parter vid behov för att erbjuda och förbättra tjänsten. Detta inkluderar Firebase-databastjänster för datalagring och Netlify-tjänster för webbplatsens värd. Dessa tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagar.

  Evästeet - Cookies

  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle.
  Sivusto käyttää ainoastaan sivuston toiminnan kannalta pakollisia evästeitä.
  Sivusto ei käytä evästeitä käyttäjän seurantaan.
  Cookies är små textfiler som lagras på användarens enhet.
  Webbplatsen använder endast cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion.
  Webbplatsen använder inte cookies för att spåra användare.

  Tietojen säilytys ja suojaus - Lagring och skydd av uppgifter

  Tietoja säilytetään Firebase-tietokantapalvelussa, ja niitä suojataan sekä fyysisesti että digitaalisesti. Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista.
  Uppgifter lagras i Firebase-databastjänsten, och skyddas både fysiskt och digitalt. Uppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt.